Aktuální otázky EU

Cíl předmětu:

Evropská unie je životním prostorem pro ČR. V současnosti má smysl docílit, aby byla v úspěšné Evropě pozice ČR silnější. Politici, kteří toho dosáhnout neumí, volají po vystupování z EU. Ale pozor! V takovém případě je jedinou alternativou pro ČR bližší spolupráce s Ruskou federací. A s ní už několika desítiletou negativní zkušenost Češi mají. Kurz s názvem „Aktuální otázky EU“ si klade za cíl poskytnout vhled do nejaktuálnějších diskusí o budoucnosti prostoru Unie. Protože vstoupit do těchto diskusí a pokusit se je ovlivňovat znamená mít vliv na další podobu Unie. A také na místo ČR v ní. V kurzu se zamyslíme nad tím, jestli bude mít EU někdy společnou armádu, nebo co je to „jádro“ Unie. Podíváme se také na to, zda bude opravdu tímto jádrem společenství států platících měnou euro. Budeme spolu hledat optimální model institucionální reformy, resp. struktury Unie. A přemýšlet, proč si někteří politici osvojili strategii „evropeizovat“ vlastní domácí selhání a nacionalizovat úspěchy, které dosahuje Unie jako celek vzájemně spolupracujících států.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu student(ka) rozumí hlavním tématům diskuse o reformě institucionální struktury EU. Dokáže se zorientovat v struktuře strategických dokumentů, které o této reformě pojednávají. Je schopen/na identifikovat klíčové aktéry debaty o této reformě a formulovat argument pro i proti některým konkrétním nejnovějším reformním návrhům. Umí popsat politické kontexty pozice středoevropských zemí v EU a vztahy s hlavními zahraničními partnery EU.

 1. Trojí krize: řecká krize, ukrajinská krize, uprchlická krize
 2. Demokratický deficit a zapojování občanů
 3. Vize budoucnosti Unie v strategických dokumentech I
 4. Vize budoucnosti Unie v strategických dokumentech II
 5. Návrhy institucionální reformy I
 6. Návrhy institucionální reformy II
 7. Návrhy institucionální reformy III
 8. „Jádro“ Unie
 9. Aktuální politické klima euroatlantického prostoru
 10. V 4 a středoevropská spolupráce v kontextu EU
 11. Hlavní zahraniční partneři & konkurenti EU
 12. Výzvy budoucnosti: federalizace Unie, společná armáda, hlubší integrace