Aktuální otázky veřejné správy

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a aktualizaci poznatků z předmětů Veřejná správa a předmětu Management ve veřejné správě. Předmět bude též částečně sloužit i jako opakování toho nejdůležitějšího z veřejné správy a managementu ve veřejné správě před státnicemi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si zopakuje a osvojí nové praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě a fungování veřejné správy z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Aktuální otázky ve vztahu k legislativě a jejím změnám nebo připravovaným reformám ve vazbě na obor
  2. Aktuální otázky ve vztahu k politickým otázkám (např. dopady voleb) ve vazbě na obor
  3. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v managementu ve veřejné správě
  4. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v rozvoji měst, regionální a kohezní politice
  5. Aktuální otázky ve vztahu k ostatním aktuální otázky či trendy ve vazbě na obor