Algoritmizace a programování

Seznámit posluchače se základními výpočetní algoritmy, osvojit základní techniky algoritmizace některých úloh včetně možností zápisu algoritmu. Seznámit posluchače s charakteristickými rysy programovacích jazyků a se současnými technologiemi moderního programování. Osvojit sémantiku, syntaxi a základní instrukce konkrétního programovacího jazyka (jazyk C, resp. C++, resp. C#). Absolvent bude schopen aktivního řešení úlohy formou programu. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

Hlavní témata

 1. Řešení úlohy pomocí počítače (formulace úlohy, analýza úlohy, algoritmizace úlohy, zápis algoritmu, volba programovacího jazyka).
 2. Řešení úlohy pomocí počítače (zápis zdrojového kódu, překlad a sestavení, proces ladění a testování).
 3. Základní výpočetní algoritmy (záměna hodnot dvou proměnných, suma, resp. součin n hodnot, hledání a lokalizace konkrétního prvku v posloupnosti, hledání extrému prvků posloupnosti, některé třídící algoritmy).
 4. Vývojové nástroje a překladače jazyka C (historie jazyka, volně dostupné překladače a integrovaná prostředí, komerční systémy).
 5. Typografické a syntaktické konvence. Modulární stavba programu. Hlavní program (definice a deklarace, práce s pamětí).
 6. Hlavní program (jednoduché datové typy a přiřazení, konstanty, aritmetické výrazy, terminálový vstup a výstup).
 7. Pole (jednorozměrná, vícerozměrná). Řídící struktury a příkazy jazyka.
 8. Vstup ze souboru, výstup do souboru, řídící řetězec formátu.
 9. Funkce (standardní a uživatelské). Funkce rekurzivní.
 10. Práce s pamětí. Statická a dynamická alokace.
 11. Ukázka komplexního řešení úlohy.