Bankovnictví

Zaměření předmětu:

Studium předmětu umožnit studentům orientaci v českém bankovním prostředí. Důraz je položen na charakteristiku procesů probíhajících v bankách a charakteristiku jednotlivých produktů nabízených bankami svým klientům. Akcent je kladen na schopnost studenta aplikovat znalosti při řešení konkrétních praktických situací z pozice klienta i bankovního manažera.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • rozlišit jednotlivé institucionální typy působící v české bankovní soustavě;
 • chápat význam bank v českém finančním systému;
 • rozumět operacím probíhajícím v mezibankovním prostoru;
 • orientovat se v regulatorních a dohledových opatřeních, které musí;
 • zvládnout základy řízení rizik v bankách a základy bankovního managementu;
 • orientovat se v základních bankovních produktech;

Hlavní témata:

 1. Bankovní systém
 2. Obchodní bankovnictví
 3. Přehled bankovních obchodů a jejich rizika pro smluvní strany
 4. Bilance banky a její analýza - aktivní , pasivní a neutrální obchody
 5. Vymezení a klasifikace bankovních rizik
 6. Depozitní produkty a jejich využití