Bankovnictví

Od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2019 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 15.9. 2017
Cena: 15 900 Kč za semestr

Program celoživotního vzdělávání Bankovnictví rozšiřuje odborné znalosti v oblasti bankovnictví a finanční sféry. Zaměřuje se na přípravu pro kvalifikovaný výkon činností nejen v bankovnictví, ale i v navazujících oblastech finančních trhů, jako je pojišťovnictví a obchodování s cennými papíry.

Kurz Bankovnictví umožní účastníkům doplnit si a prohloubit teoretické a praktické vědomosti potřebné pro výkon profesí typických pro bankovní sféru, pojišťovnictví, finanční instituce i pro činnosti ve státní správě či v dalších oblastech hospodářství ČR a EU. Mohou získat nové znalosti z oblastí podnikové ekonomiky, devizových obchodů, úvěrových obchodů, účetnictví či finanční analýzy.

Tento program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v souladu s akreditovaným bakalářským studijním programem Bankovní management, podle § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta vysoké školy.

Absolvent kurzu je oprávněn v případě přijetí k bakalářskému studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro obor Bankovní management v maximální výši stanovené zákonem (60 % kreditů).

Průběh kurzu: 4 semestry, 8 - 9 výukových dnů/semestr (pátek, sobota)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy

Zakončení kurzu: úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz

Přihláška