Bezpečnost civilní letecké dopravy

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vysvětlit místo a procesy letecké a letištní bezpečnosti (ve smyslu Security) v komplexu civilní letecké dopravy, zejména s důrazem na bezpečnost odbavení cestujících na veřejných mezinárodních letištích v ČR a bezpečnostního zajištění letů.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Základní pojmy a definice: létání, letectví, letiště, bezpečnost v širším a užším smyslu, organizace civilního letectví.
 2. Právní regulace civilní letecké dopravy, historie, rozsah a závaznost. Mezinárodní organizace a rozhodující regulátoři mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy.
 3. Právní regulace bezpečnosti mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy I. a II.
 4. Terorismus obecně a letecký a letištní terorismus speciálně. Typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a profil ohrožujících cestujících. Případové studie.
 5. Bezpečnostní struktura veřejných letišť v ČR, bezpečnostní plánování v civilní letecké dopravě, bezpečnostní požadavky na projektování letišť.
 6. Zakázané a nebezpečné předměty, materiály a látky v civilní letecké dopravě. Zbraně. Výbušná zařízení.
 7. Detekční bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel v civilní letecké dopravě, bezpečnostní kontroly leteckého nákladu (carga), nadstavbové typy bezpečnostních opatření a kontrol.
 8. Identifikace obrazových výstupů RTG zařízení, personálních skenerů, řešení poplachových signálů detektorů kovů, detektorů výbušných látek a detektorů ionizujícího záření
 9. Ochrana a bezpečnost letadel na zemi a za letu, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, bezpečnost dodávek a cateringu. Bezpečnostní doprovody letadel, eskorty potenciálně rizikových cestujících.
 10. Řešení zvláštních (kritických) situací: opuštěné či neidentifikované zavazadlo, cestující, který se nedostavil k odletu, telefonická vyhrůžka, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, identifikace vizuální či procesní rozvědky, incidenty spojené se střelbou, výbuchem či braním rukojmí. Kritické situace: únos letadla, „bomba na palubě“, ohrožení v terminálu. Zvládání reakcí cestujících a veřejnosti. Případové studie.
 11. Problematika lidského faktoru v bezpečnosti obecně a bezpečnosti civilního letectví speciálně. Řízení kvality prováděných bezpečnostních opatření, testování, inspekce a audity letecké a letištní bezpečnost.
 12. Komplexní řešení letecké a letištní bezpečnosti. Případové studie. Prognózy vývoje v dané problematice.