Velký balík materiálů pro nové studenty EMP

Pro nastupující první ročníky bakalářského studijního programu Ekonomika a management podniku připravujeme mimořádnou akci. Škola novým studentům poskytne podpůrné materiály nad rámec běžných studijních opor a prezentací z přednášek nebo cvičení.

Balíček studijní podpory bude pro studenty EMP zdarma a obsahuje:

  •           Vzorové zkušební otázky
  •           Online shrnující lekce
  •           Studijní materiály nad rámec skript a prezentací z přednášek/cvičení

Tyto studijní podpory budou mít podobu předtočených audiomateriálů a interaktivních osnov uložených v informačním systému školy. Studenti tak mohou lépe zvládnout a pochopit látku profilových nebo profilujících předmětů důležitých pro státní závěrečné zkoušky. 

Tyto formy studijní podpory budou poskytnuty všem nově nastupujícím studentům v prvním ročníku bakalářského studia oboru EMP v akademickém roce 2022/2023, a to v rámci běžného školného.