Evropská bezpečnostní architektura

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je orientace studentů v otázkách budování a rozvíjení evropské bezpečnosti od konce 2. světové války až do současnosti. Studenti se setkají s akademickými modely vývoje procesů evropské bezpečnosti a seznámí se s dopadem vývoje integračního procesu na bezpečnost států v Evropě ve vazbě na reformy a institucionální změny spojené s novelizací zakládajících smluv evropského integračního uskupení. Ve výuce bude prostor i pro reflexi nedostatků při realizaci evropských bezpečnostních politik a budou debatovány perspektivy jejich překonání k zachování evropské bezpečnostní stability i v budoucnu.

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Přehled historického vývoje evropských bezpečnostně-integračních procesů a struktur
  2. Role USA a NATO v transatlantické dimenzi zajišťování bezpečnosti evropského kontinentu
  3. Společné evropské zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky
  4. Evropa jako globální aktér mezinárodních vztahů
  5. Prolínání dimenzí vnější a vnitřní evropské bezpečnosti

  6. Zapojení ČR do evropské bezpečnostní spolupráce