Financování pobytů v rámci programu Erasmus +

Mobilita studentů v rámci programu Erasmus+ je podpořena finanční částkou ve formě stipendia. Stipendium slouží k pokrytí zvýšených výdajů studentů souvisejících s výjezdem do zahraničí a nemá pokrývat 100% nákladů.

Studijní pobyty

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc, finální částka se pak počítá na celkově strávené dny (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia)

Skupina 1: €500/měsíčně
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Velká Británie.

Skupina 2: €400/měsíčně
Belgie, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko.

Skupina 3: €300/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko

Praktické stáže

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc, finální částka se počítá na celkově strávené dny (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia)

Skupina 1: €600/měsíčně
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Velká Británie.

Skupina 2: €500/měsíčně
Belgie, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko.

Skupina 3: €400/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko