Firemní kultura a identita

V rámci předmětu Firemní kultura a identita, získají studenti informace o tom, proč je důležité věnovat se firemní kultuře a budování firemní identity. Co je vlastně ve skutečnosti firemní kultura a čeho díky ní můžeme v rámci organizace dosáhnout. V rámci předmětu budou vyučována témata jako význam firemní kultury, odhalování dobré a špatné firemní kultury, v jakém případě má cenu měnit stávající firemní kulturu, a jak to pomůže fungování společnosti. Cílem předmětu je získání nejvýznamnějších informací o nástrojích změny firemní kultury a jejich následné implementaci do reálné praxe.