Přihlašování na Opakovací seminář na Nástroje pro ekonomická rozhodování / pobočka Libeň

Místo konání: Lindnerova 575/1, Praha 8

Registrace pro studenty následujích oborů:

  • Ekonomika a management podniku (Bc.)
  • Oceňování podniku (Bc.)

Těšíme se na viděnou.

Registrace byly ukončeny