Jednání s klienty

Cílem předmětu je ukázat důležitost jednání a vyjednávání v každodenní firemní i soukromé praxi a předat obecné poznatky o jednání, vyjednávání a seznámit s jednotlivými strategiemi a taktikami vyjednávání a doporučenými způsoby řešení konfliktů. Seznámit studenty s principy asertivního jednání a technikami manipulace a technikami, jak se manipulaci bránit. Dále si osvojit hlavní fáze přípravy a vedení jednání a vyjednávání. Poskytnout možnost k aplikaci získaných teoretických znalostí jednání a vyjednávání, prezentačních a komunikačních dovedností v individuální prezentaci.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Stanovit strategie a taktiky jednání a vyjednávání a být schopen je použít v jednání s konkrétním klientem
 • Naučit se využívat při jednáních s klienty principy asertivního jednání
 • Rozeznat manipulativní jednání a být schopen se mu ubránit
 • Být schopen připravit a jednání a vést jednání s klientem, shromažďovat a třídit informace, definovat mezní výsledky a překonávat námitky protistrany.
 • Naučit se řešit konflikty a předcházet jejich vzniku při obchodním jednání.

Hlavní témata:

 1. Teoretický rámec jednání a vyjednávání
 2. Strategie a taktiky jednání s klientem
 3. Příprava a vedení jednání s klientem a obchodní rozhovor
 4. Asertivita a manipulace
 5. Předcházení konfliktům s klienty, řešení konfliktů a stížností klientů
 6. Multikulturní rozdíly při jednání s klientem