Oceňování nemovitého majetku

Říjen 2022 - květen 2024 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 30. 9. 2022
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Své uplatnění nacházejí absolventi v oblasti realitní, bankovní, pojišťovací, finanční i správní sféry.


Termín kurzu: říjen 2022 - květen 2024

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2022

Cena: 15 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha - Libeň

Průběh kurzu: 2 semestry, 6 - 8 výukových dnů / semestr (pátek), 2x měsíčně (9 -17 hodin)

Zaměření kurzu: Tento kurz celoživotního vzdělávání je určen pro studenty, kteří zatím nemají žádné stavební vzdělání

Lektoři: pedagogové Ambis.Vysoké školy, odborníci z praxe a lektoři ze znaleckého ústavu A-Consult Plus s.r.o.

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Přihláška

  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Stavební minimum

Veronika Radová

Tel.: 731 425 297
E-mail: veronika.radova@ambis.cz