Leadership

Leadership je nově se rozvíjející směr, který reaguje na vysoce dynamické prostředí současného trhu a říká, že dobrý leader je „srdcem podniku“ a určuje jeho směřování. Dokáže formovat vize a rozpoznat správnou příležitost. Předmět Leadership má za cíl naučit studenty, jak tohoto cíle dosáhnout, jak vést podřízené, jak je správně motivovat a inspirovat k lepším výkonům. Předmět rozvíjí poznání ve skupinách obecných a aplikovaných sociálně vědních oborů, které tvoří širší vzdělávací základ sociálních a manažerských kompetencí. Studenti po absolvování předmětu získají hlubší znalosti z problematiky leadershipu, a naučí se rozlišovat mezi leaderem a manažerem.