Management a hospodaření ve veřejné správě

bakalářský studijní program