Management a hospodaření ve veřejné správě

magisterský studijní program