Management vzdělávání a rozvoje

Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem vzdělávání a rozvoje, který zaujímá klíčové místo v oblasti podnikové personalistiky. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Studenti si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí manažerů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do rozvoje a vzdělávání pracovníků. Vazba rozvoje a vzdělávání na ostatní procesy ŘLZ.
 2. Role manažerů a personalistů v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků.
 3. Performance management a KPI (ukazatelé výkonu).
 4. Kompetenční modely v rozvoji a vzdělávání.
 5. Kariérní plánování.
 6. Individuální rozvojové plány. Talent management.
 7. Principy knowledge managementu ve vzdělávání.
 8. Systém vzdělávání - identifikace potřeby, plán, realizace, evaluace.
 9. Formy a metody realizace vzdělávání.
 10. Využívané metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště
 11. Dlouhodobé vzdělávací programy. E, b, o-training, katalogové vzdělávání.
 12. HR business partneři a jejich role