Manažerská hra

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na fungování podniku, podstatu podnikání a podnikatelských rozhodnutí. Předmět aktivizuje studenta k podnikatelské akci, vede ho k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Základní formou výuky je sehrávka komplexní manažerské hry s využitím virtuálního počítačového prostředí doplněná blokem seminářů. Absolvování manažerské hry vede k formování základních manažerských dovedností.