Manažerská hra

Cílem předmětu je v simulovaném prostředí vyzkoušet ucelený pohled propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku nebo organizace a manažerskými činnostmi manažerské pozice na základě případové studie a týmové práce. Předmět aktivizuje studenta k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Základní formou výuky je manažerská hra doplněná blokem seminářů. Absolvování manažerské hry vede k formování základních manažerských dovedností.