Mezinárodní bankovnictví

Zaměření předmětu:

Kurz je zaměřen na poznání příčin vzniku mezinárodních měnových institucí, na jejich formu a význam při prohlubování mezinárodních měnových a hospodářských vztahů. Poznání mechanismu fungování mezinárodních měnových institucí umožní posoudit nejvýhodnější způsob zapojení země do těchto institucí a využít tak výhod plynoucích z této formy mezinárodní spolupráce.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • chápat význam a důvody mezinárodní měnové spolupráce;
 • chápat mechanismy fungování mezinárodních měnových a finančních institucí;
 • posuzovat výhody členství v mezinárodních měnových a finančních institucích;
 • posuzovat možné problémy spojené s členstvím v mezinárodních měnových institucích
 • chápat problematiku měnových unií – jejich výhody a nevýhody;
 • zhodnotit výhody a rizika vstupu ČR do ERM II a přijetí eura.

Hlavní témata:

 1. Vývoj mezinárodní měnové spolupráce.
 2. Mezinárodní měnový fond a Světová banka.
 3. Banka pro mezinárodní platby.
 4. Evropská měnová unie – Evropská centrální banka.
 5. Evropská investiční banka.
 6. Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
 7. Členství ČR v mezinárodních měnových institucích.