Mezinárodní finance

Cílem předmětu je ukázat studentům komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit je s teorií, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodního finančního managementu. Studenti si osvojí způsob konstrukce platební bilance, seznámí se s hlavními faktory ovlivňujícími vývoj devizového kurzu a s konkrétními systémy devizových kurzů. Studenti získají přehled o organizaci devizového trhu, způsobu provádění devizových operací a možnostech jejich využití při řízení kurzových rizik.

Obsah předmětu:

 1. Podstata mezinárodních financí.
 2. Platební bilance.
 3. Devizové kurzy a determinanty devizových kurzů.
 4. Systémy devizového kurzu.
 5. Historie kurzu československé, resp. české koruny.
 6. Devizový trh a jeho struktura.
 7. Operace na devizových trzích.
 8. Řízení devizových rizik.
 9. Devizové rezervy a devizové intervence centrální banky.
 10. Mezinárodní měnová a finanční spolupráce a její vývoj.
 11. Vytváření hospodářské a měnové unie.
 12. Ekonomické zhodnocení měnové unie.