Mezinárodní konflikty a jejich řešení

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty s definicí konfliktu, oborovou terminologií a historickým vývojem způsobů řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Studenti si osvojí v literatuře uváděné modely způsobů řešení konfliktů a naučí se i postupům, které přinášejí nové trendy z mezinárodně-politické praxe. Dále se obeznámí se způsoby, jakými si státy v mezinárodním systému zajišťují vlastní bezpečnost a jakými mezinárodní společenství s využitím mezinárodních institucí dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu skrze systém prevence a kolektivního managementu konfliktů.

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Problematika udržování míru a vedení mírových operací
  2. Postkonfliktní rekonstrukce a usmíření
  3. Koncepty spravedlivé války
  4. Responsibility to protect
  5. Nástroje donucení (sankce, embarga a intervence)

  6. Humanitární intervence

  7. Systém kolektivní obrany a bezpečnosti

  8. Management konfliktů

  9. Role OSN jako arbitra mezinárodního míru