Mezinárodní obchodní právo

V rámci předmětu se studenti budou obeznamovat se základními postuláty mezinárodně-obchodně-právních vztahů. Problematika příhraničních obchodních vztahů úzce souvisí s problematikou mezinárodního práva soukromého, ale je propojena i s oblasti evropského práva. Studentovi bude poskytnout základní obraz o metodách regulace těchto vztahu a o způsobech řešení sporů na národní i mezinárodní úrovni.

Obsah předmětu:

 1. Obecně o mezinárodním právu soukromém a právu mezinárodního obchodu – metody a pravidla řešení kolize právních řádu, určení rozhodného práva. Pojmové vymezení právních vztahů v mezinárodním obchodě. Prameny právní úpravy
 2. Nestátní prostředky právní regulace – lex mercatoria.
 3. Unifikace a harmonizace právní úpravy mezinárodních obchodních vztahů.
 4. Mezinárodní kupní smlouva.
 5. Přepravní smlouvy.
 6. Platební režim v mezinárodním obchodě – právní regulace.
 7. Podnikání v cizině – právní podmínky
 8. Mezinárodní korporace
 9. Evropské korporace
 10. Obecní principy řešení sporů z mezinárodních obchodních vztahů
 11. Arbitrážní rozhodování
 12. WTO a mezinárodní regulace obchodních vztahů.