Management a hospodaření ve veřejné správě

Bakalářský studijní program - distanční forma studia