Management ve veřejné správě

Studijní program Bc.

Bakalářské studium -> Management rozvoje měst a regionů -> Management ve veřejné správě

Školné

Školné na jeden semestr
činí 18 900 Kč.

Délka studia

Délka studia oboru je
3 roky.

Forma

Prezenční
Kombinovaná

Titul

Studenti po dokončení
studia získají titul Bc.

Řízení ve veřejném sektoru má oproti soukromé sféře celou řadu specifik. Chcete manažerské dovednosti uplatit ve specifickém prostředí veřejné správy? V zaměření Management ve veřejné správě vám ukážeme, jak správně vést pracovníky obecních a městských úřadů, organizačních složek a institucí jak státu, tak krajů a obcí.

S takovým vzděláním snadno zvládnete roli vedoucího zaměstnance v organizacích a úřadech veřejné správy nebo samosprávy.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Dovednosti praktické pro budoucí profesi

Během studia se budete věnovat fungování jednotlivých struktur veřejné správy a osvojíte si praktické znalosti potřebné pro jejich řízení.

Zaměříte se na aktuální politickou problematiku a zjistíte, jak posilovat rozvoj nebo zpracovávat projekty v různých typech organizací.

Podívejte se na další zaměření Managementu
rozvoje měst a regionů:


Management
evropských
projektů

Management
cestovního
ruchu

Management
a rozvoj lidských
zdrojů


Management
ve veřejné správě

Územní
management

Životní prostředí
a rozvoj


2200 studentů
18 let zkušeností

Zajímá nás názor našich studentů


"Při výběru vysoké školy jsem s radostí uvítala možnost studovat na nově se otevírající pobočce v Brně. Studijní obor Management rozvoje měst a regionů s portfoliem předmětů, jež tento obor zahrnuje, je přesně to, co jsem dlouho hledala. Jako komunální politik se touto problematikou zabývám dlouhodobě a jsem ráda, že své praktické zkušenosti mohu završit studiem, jež je pro každého, nejen komunálního, politika přínosné, neboť nabízí široké spektrum získaných vědomostí a absolvent nezůstane pouze úzce vyprofilován. Škola je přátelská, zaměstnanci školy jsou profesionální a kvalifikovaní a studium mi otevřelo nové obzory nejen na poli profesním, ale i soukromém."

- Jarmila, Management rozvoje měst a regionů

Garantka oboru

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D

Architektka-urbanistka, specialistka na oblast regionálního a územního rozvoje, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování s řadou publikovaných původních výzkumných prací, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního plánování a regionálního rozvoje, organizátorka a iniciátorka propagace a prezentace regionálního rozvoje, architektury a urbanismu, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a jeho prosazování v praxi.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.