Územní management

Studijní program Bc.

Bakalářské studium -> Management rozvoje měst a regionů -> Územní management

Školné

Školné na jeden semestr
činí 18 900 Kč.

Délka studia

Délka studia oboru je
3 roky.

Forma

Prezenční
Kombinovaná

Titul

Studenti po dokončení
studia získají titul Bc.

Problematika optimálního uspořádání funkčních a prostorových vazeb v regionu není „jen“ otázkou architektů a územních plánovačů, ale stále více se posouvá k organizaci a řízení procesů v území.

Zajímá vás územní rozvoj krajiny a měst? V zaměření Územní management vás zasvětíme do problematiky udržitelného rozvoje, prostorově-organizační stránky regionů i postupů v plánování krajiny.

Tyto znalosti využijí nejen budoucí pracovníci úřadů územního plánování, ale ocení je i investoři a developeři jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Dovednosti praktické pro budoucí profesi

V předmětech v rámci zaměření se naučíte, jak připravit strategický plán rozvoje, a zorientujete se v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování. Proberete také zajištění investic nebo problematiku brownfields.

Podívejte se na další zaměření Managementu
rozvoje měst a regionů:


Management
evropských
projektů

Management
cestovního
ruchu

Management
a rozvoj lidských
zdrojů


Management
ve veřejné správě

Územní
management

Životní prostředí
a rozvoj


2200 studentů
18 let zkušeností

Zajímá nás názor našich studentů


"Tuto školu jsem si vybral, jelikož jsem na ní dostal velice dobré reference od bývalých a současných studentů. Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu."

- Martin, Management rozvoje měst a regionů

Garantka oboru

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D

Architektka-urbanistka, specialistka na oblast regionálního a územního rozvoje, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování s řadou publikovaných původních výzkumných prací, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního plánování a regionálního rozvoje, organizátorka a iniciátorka propagace a prezentace regionálního rozvoje, architektury a urbanismu, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a jeho prosazování v praxi.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.