Životní prostředí a rozvoj

Studijní program Bc.

Bakalářské studium -> Management rozvoje měst a regionů -> Životní prostředí a rozvoj

Školné

Školné na jeden semestr
činí 18 900 Kč.

Délka studia

Délka studia oboru je
3 roky.

Forma

Prezenční
Kombinovaná

Titul

Studenti po dokončení
studia získají titul Bc.

Zajímáte se o životní prostředí a chcete se podílet na jeho ochraně? Taková činnost se může stát i součástí vašeho zaměstnání. V zaměření Životní prostředí a rozvoj vás na to připravíme. Naučíte se, jak ochranu hodnot přírody správně skloubit s fungováním území a jeho ekonomickým i společenským rozvojem.

Pokud jednou chcete vést regiony k tomu, aby se orientovaly jak na svůj rozvoj, tak na ochranu prostředí, je toto zaměření přesně pro vás.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Dovednosti praktické pro budoucí profesi

Během studia vás zasvětíme do problematiky udržitelného rozvoje a s ním spojených procesů plánování a realizace na regionální i na Evropské úrovni.

Zkusíte si připravit strategický plán a navrhnout optimální prostorové uspořádání krajiny s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných i rekreačních hodnot území.

Podívejte se na další zaměření Managementu
rozvoje měst a regionů:


Management
evropských
projektů

Management
cestovního
ruchu

Management
a rozvoj lidských
zdrojů


Management
ve veřejné správě

Územní
management

Životní prostředí
a rozvoj


2200 studentů
18 let zkušeností

Zajímá nás názor našich studentů


"Tuto školu jsem si vybral, jelikož jsem na ní dostal velice dobré reference od bývalých a současných studentů. Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu."

- Martin, Management rozvoje měst a regionů

Garantka oboru

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D

Architektka-urbanistka, specialistka na oblast regionálního a územního rozvoje, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování s řadou publikovaných původních výzkumných prací, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního plánování a regionálního rozvoje, organizátorka a iniciátorka propagace a prezentace regionálního rozvoje, architektury a urbanismu, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a jeho prosazování v praxi.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.