Personalistika v nepodnikatelské sféře

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podnikatelská a nepodnikatelská sféra, ziskové a neziskové organizace.
 2. Rozdíly v řízení lidských zdrojů v ziskové a neziskové sféře.
 3. Pojetí, systém a význam personální práce v neziskové organizaci na příkladech územní samospráva, školství, neziskové organizace.
 4. Právní úprava, předpoklady pro výkon pozice – úředník, pedagogický pracovník, funkce vedoucí úředník, vedoucí úřadu, ředitel školy.
 5. Analýza pracovní pozice se specifikou územní samosprávy a školství
 6. Definování a navržení počtu/potřeby zaměstnanců v neziskové organizaci.
 7. Vymezení postupu v obsazení volného pracovního místa. Identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců, stanovení vhodné metody získávání zaměstnanců.
 8. Kritéria a metody výběru zaměstnanců se specifikou územní samosprávy a školství.
 9. Vzdělávání pracovníků se specifikou územní samosprávy a školství.
 10. Etický kodex pracovníků ve veřejné správě.
 11. Odměňování pracovníků v rozpočtové sféře.
 12. Hodnocení pracovníků a hodnocení výkonu se specifikou územní samosprávy a školství. Možnosti péče o zaměstnance v neziskové sféře.