Podnikatelský záměr a investiční rozhodování

Cílem předmětu je vymezit nezbytné předpoklady pro zahájení podnikatelské činnosti ve vybraném oboru podnikání s ohledem na schopnost vyhodnocení efektivnosti investice do podnikání. Předmět se probíranými tématy situuje do problematiky malého a středního podnikání. Student si osvojí aplikaci strategických analýz a tvorbu dílčích plánů, ze kterých se podnikatelský plán sestává. Součástí zahájení podnikání i rozvoje podnikání je nutnost kapitálově plánovat, na což navazuje potřeba vyhodnocení efektivnosti investice, což spadá do problematiky navazující na tvorbu podnikatelského záměru.

Hlavní témata

 1. Podnikatelský záměr a jeho začlenění
 2. Právní formy podnikán a právní aspekty podnikání
 3. Strategické analýzy
 4. Marketingový plán
 5. Obchodní plán
 6. Finanční plán
 7. Řízení rizik
 8. Kapitálové plánování
 9. Řízení investic
 10. Metody hodnocení efektivnosti investic
 11. Alternativní přístupy ke tvorbě podnikatelských plánů