Pravidla fotografické soutěže

Pravidla fotografické soutěže #merryAMBISmas na Instagramu a Facebooku

1. Organizátor
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Praha 5, Nárožní 2600/9, PSČ 15800, IČO: 61858307 (dále jen AMBIS)

2. Hlavní výhra

Hlavní výhrou v soutěži je hrnek s logem AMBIS uvnitř s překvapením. Tuto výhru získá 5 soutěžících, které vylosuje rektorka AMBIS. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1 hrnek.

3. Účastníci soutěže

3.1. Hra je určena studentům a absolventům AMBIS

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR a SR.

4. Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva. Soutěžní fotografie mohou být do soutěže zaslány do 8. 1. 2018 do 24:00.

4.2. Před nahráním fotografie do soutěže, soutěžící nejdříve musí dát „To se mi líbí/ facebookovému profilu https://www.facebook.com/ambis.vs/ nebo sledovat https://www.instagram.com/ambis_vysokaskola/

4.3. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly. Instagramové i Facebookové příspěvky musejí být veřejné a opatřeny #merryAMBISmas.

4.4. Vítězové soutěže budou vyhlášeni 15. 1. 2018 na facebookovém profilu školy https://www.facebook.com/ambis.vs/

5. Nahrávání fotografií do soutěže

5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.

5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

5.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

5.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny

6.1. Výhra bude výherci předána na základě individuální domluvy, na jedné z budov AMBIS.

6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, kontaktovat organizátora hry buďto na facebookovém profilu nebo na emailu marketing@ambis.cz ohledně vyzvednutí výhry.

6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím soukromé zprávy.

7. Losování

7.1. Vítězem je soutěžící, jehož vylosuje rektorka AMBIS, Dr. Martina Mannová.

8. Všeobecné obchodní podmínky

8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která:

a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže

b) poruší Pravidla soutěže

c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí

d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje

Praha, dne 20. prosince 2017