Právní úprava identifikačních dokladů

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje studenty s problematikou osobních identifikačních dokladů s důrazem na ID karty - občanské průkazy a cestovní doklady. Hlavním tématem je právní úprava identifikačních dokladů v ČR s exkursem na úpravu ve vybraných státech EU případně některých dalších zemích. Pozornost je věnována také ochraně osobních údajů zaznamenaných v těchto dokladech. Východiskem předmětu je historický úvod včetně vysvětlení postupného vývoje potřeby prokazovat totožnost osoby. Součástí současných identifikačních dokladů mohou být biometrické údaje a elektronický podpis. Tyto nové prvky umožnují realizovat efektivní veřejnou správu a přispívají ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.


Výstupy předmětu

výstupy učení Student získá přehled o právní úpravě, druzích a ochranných prvcích identifikačních osobních dokladů v rozsahu potřebném pro základní orientaci v problematice a teoretické základy pro další rozšiřování znalostí zaměřených na konkrétní identifikační doklady.