Právo nekalé soutěže

V rámci předmětu se studenti budou obeznamovat se základními poznatky o obchodním a podnikatelském jednání, zejména jednání s následky ve formě různých forem deliktů.

Obsah předmětu:

 1. Podnikatel a jeho právní jednání
 2. Nekalá soutěž a hospodářska soutěž – obecné vymezení
 3. Právní následky jednání podnikatele – vymezení odpovědnosti
 4. Formy nekalé souteže a následky nekalosoutežního jednání
 5. Formy hospodářske souteže a následky jednání
 6. Spotřebitel a nekalá soutež
 7. Reklama a nekalá soutež
 8. Institucionální zabezpečení ochrany proti nekalé a hospodářske souteži
 9. Obchodní korporace a nekalá soutež
 10. Živnostník a nekalá soutež
 11. Obchodní praktiky a nekalá soutež
 12. Mezinárodní aspekty nekalé soutěže