Projektový management a designové myšlení

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Vliv efektivity projektového řízení na úspěch projektu

  2. Přístupy pro stanovení kritických faktorů úspěchu/neúspěchu v projektech

  3. Vztah mezi úrovní emoční inteligence a efektivitou projektového manažera

  4. Budování projektového týmu

  5. Význam struktury projektového řízení na úspěšnost projektu

  6. Klíčové rozdíly mezi projektovým řízením a obecným řízením