Psychologie chování zákazníka

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studující s psychologií chování zákazníka jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Obsah předmětu je zaměřen na porozumění rozhodování a chování zákazníka v současném globalizovaném světě, v době převisu nabídky nad poptávkou. Dalším cílem je pochopení komunikace se zákazníkem jako součást obchodního procesu, s nákupním chováním zákazníků, vlivu reklam v tržním prostředí a spojení s emocemi. Na podporu provazby s reálnými situacemi je předmět doplněn i případovými studiemi.

Výstupy z učení:

Znalosti - teoretické odborné znalosti v oblasti rozhodování zákazníka

Dovednosti - správné rozhodování při realizaci nákupů v globalizovaném světě včetně příkladů z praxe

Způsobilost - psychologie zákazníka, rozlišování klamání spotřebitele/zákazníka

a) Odborné znalosti – student:

si osvojí odborné znalosti v oblasti chování zákazníka, umí se v problematice orientovat

b) Odborné dovednosti - student:

se naučí nákupnímu chování dle vlastních preferencí

se umí rozhodovat při realizaci nákupů

umí zdůvodnit svoje racionální chování

c) Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

umí rozlišit reklamu/klamavou reklamu

umí argumentovat v případě nákupů

Osnova:

 1. Historie nabídky a poptávky včetně jejich změn v důsledku globalizace
 2. Zákazník - základní pojmy z oblasti výrobce a zákazníka
 3. Komunikace se zákazníkem
 4. Sociální komunikace
 5. Nákupní chování
 6. Vliv globalizace
 7. Psychologické aspekty reklamy
 8. Vliv reklamy na chování zákazníka
 9. Rozhodování zákazníka
 10. Rozhodování, co prodávat
 11. Emoce při nákupu
 12. Příklady z praxe (pozvání odborníka z praxe v průběhu výuky)