Přihláška ke studiu

Vyplňte pár údajů a za chvilku máte nezávaznou přihlášku ke studiu hotovou.

Po tom, co nám odešlete nezávaznou přihlášku, vám do 2 dnů zavoláme a pozveme vás na přijímací pohovor.

Obor studia
 • Bc. Bezpečnostní management v regionech
 • Bc. Ekonomika a management podniku
 • Bc. Management rozvoje měst a regionů
 • Bc. Oceňování majetku
 • Ing. Management rozvoje měst a regionů
 • Ing. Management
 • Bez zaměření
 • Kriminalistika a kriminologie
 • Bezpečnost a právo
 • Národní bezpečnost
 • Mezinárodní bezpečnost
 • Kybernetická bezpečnost
 • Bez zaměření
 • Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Manažerská psychologie
 • Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Startupy a podnikání
 • Marketing a brand management
 • Digitální marketing
 • Média a PR
 • Arts a event management
 • Sales management
 • Právo v obchodních vztazích
 • Logistika a management výroby
 • IT management
 • Finanční management a účetnictví
 • Bankovní management
 • Sportovní management
 • Bez zaměření
 • Management cestovního ruchu
 • Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management evropských projektů
 • Management ve veřejné správě
 • Územní management
 • Životní prostředí a rozvoj
 • Bez zaměření
 • Management cestovního ruchu
 • Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Bezpečnostní management
 • Bez zaměření
 • Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Strategický management
 • Marketing a brand management
 • Management firemních financí
 • Manažerská psychologie
Pobočka
 • Praha
 • Brno
Forma studia
 • Prezenční
 • Kombinované

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., IČO: 618 58 307, se sídlem Lindnerova 575/1, Praha 8, 180 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „AMBIS“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany AMBIS na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným AMBIS. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat AMBIS o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AMBIS jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Potřebujete poradit?

Napište Láďovi ze zákaznického oddělení na email: info@ambis.cz

Nebo mu zavolejte na telefon:
+420 605 222 975