Sociální psychologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy sociální psychologie a jejich praktického užití v různých oblastech lidské činnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Elementárně používat metody sociální psychologie,
  • porozumět fungování a dělení sociálních skupin,
  • porozumět sociální interakci,
  • pracovat s pojmem postoj.

Hlavní témata:

  1. Historie a směry sociální psychologie.
  2. Metody sociální psychologie.
  3. Socializace.
  4. Postoje a sociální interakce.
  5. Skupiny a jejich fungování.