Sociální sítě a content marketing

Cílem předmětu je seznámit studenty se správou sociálních sítí, ve kterých se věnujete zejména obsahovému marketingu. Tento tzv. obsahový marketing se zaměřuje na tvorbu, publikaci a distribuci relevantního a hodnotného obsahu pro vybranou cílovou skupinu. Zaměříte se na nejpoužívanější techniky obsahového marketingu, jako například webstránky, podcasty, prezentace, blogy, videa apod. Naučíte se vytvářet konzistentní obsah na sociálních sítích, zaujmout a získat vybrané publikum, koncové spotřebitele nebo firmy.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu získáte přehled o nejpoužívanějších technikách v sociálních sítích a content marketingu. Máte přehled o fungování sociálních sítí, které tak mohou pomoct k plnění marketingových a obchodních cílů. Orientujete se v jeho nejpoužívanějších technikách, vytváření hodnotového obsahu a prezentací pro koncové spotřebitele. Jste schopni vytvářet strategie a současné techniky, kterými jsou například webstránky, prezentace apod. Umíte pracovat s hojně vyžívanými sociálními sítěmi a dávat jim přidanou hodnotu.

Hlavní témata:

  1. Facebook
  2. Instagram
  3. LinkedIn
  4. Content marketing