Studentská odborná soutěž

 Studentská odborná soutěž na Ambis je uskutečňována s cílem podpořit tvůrčí činnost studentů a jejich přípravu pro odbornou činnost. Je zaměřena na studenty bakalářského a magisterského studia na AMBIS, kteří pod vedením akademického pracovníka nebo odborníka z praxe vypracují práci zabývající se jasně vymezeným odborným problémem. Na základě prezentace práce před odbornou komisí a jejím zhodnocení může být studentská práce následně navržena k publikování nebo do externích studentských soutěží.

Přihlášky se zasílají na email andrea.saglova@ambis.cz

Aktuální výzva

Pozvánka na veřejnou obhajobu studentské odborné soutěže

Vyhlášení soutěže 2019/2020
Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018
Přihláška

Dne 28. května 2019 proběhla obhajoba studentské odborné soutěže.

Vítěznou prací se stala práce s názvem Restorativní justice autorky Nely Wolford. Gratulujeme.