Studentská odborná soutěž

Studentská odborná soutěž na Ambis je uskutečňována s cílem podpořit tvůrčí činnost studentů a jejich přípravu pro odbornou činnost. Je zaměřena na studenty bakalářského a magisterského studia na AMBIS, kteří pod vedením akademického pracovníka nebo odborníka z praxe vypracují práci zabývající se jasně vymezeným odborným problémem. Na základě prezentace práce před odbornou komisí a jejím zhodnocení může být studentská práce následně navržena k publikování nebo do externích studentských soutěží.

Aktuální výzva
Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018
Přihláška


Nejlepší práce 2017/2018