Techniky a metody modelování požadavků

Vysvětlit činnosti, které souvisejí s přípravou projektů automatizace informačních systémů pro zpracování dat, a formulací požadavků na takové systémy. Poskytnout posluchačům přehled metod a dovedností, které jsou nezbytné pro koncového uživatele nebo zákazníka, aby mohl bez obtíží komunikovat se specialisty v oblasti zpracování dat. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování bude student:

 • aktivně rozumět procesní a objektové analýze uživatelských požadavku
 • aktivně rozumět technikám analýzy požadavku pomocí jazyka UML
 • schopen vytvářet složitější modely aplikací pomocí UML
 • aktivně uplatňovat diagramy UML v programátorské činnosti

Hlavní témata

 1. Základní pojmy z oblasti vývoje systému pro zpracování dat, projektová činnost, vize projektu.
 2. Techniky používané pro formulaci požadavků, klasifikace požadavků, katalog požadavků.
 3. Správa dat: význam a cíle správy dat, datový slovník a jeho používání,
 4. funkce datového slovníku.
 5. Modelování a různé úrovně modelů – CIM, PIM, PSM, ISM.
 6. Modelovací jazyk UML, součásti UML, notace a diagramy UML.
 7. Modely a techniky používané při přípravě prvotního doménového modelu (CIM).
 8. Modely a techniky používané při přípravě konceptuálního modelu (PIM.
 9. Modelování dynamických charakteristik pomocí stavových diagramů.
 10. Modelování kontextu pomocí diagramů případů užití, aktéři a jejich komunikace se systémem.
 11. Procesní modelování a odpovídající nástroje UML – diagramy aktivity.
 12. Procesní modelování a odpovídající nástroje UML – scénáře, sekvenční diagramy.
 13. Další nástroje UML.