Techniky a metody modelování požadavků

Zaměření předmětu

Předmět vysvětluje činnosti, které souvisí s přípravou projektů automatizace systémů pro zpracování dat, a formulací požadavků na takové systémy. Poskytuje posluchačům přehled metod a dovedností, které jsou nezbytné pro koncového uživatele nebo zákazníka, aby mohl bez obtíží komunikovat se specialisty v oblasti zpracování dat.

Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního zaměření.

Výstupy předmětu:

Student je seznámen s teorií vývoje systému pro zpracování dat a projektovou činností. Užitím modelovacího jazyka UML dokáže řešit praktické úlohy z oblasti zpracování dat.

Hlavní témata:

  1. Základní pojmy z oblasti vývoje systému pro zpracování dat, projektová činnost, vize projektu.
  2. Modelovací jazyk UML, součásti UML, notace a diagramy UML.
  3. Modelování dynamických charakteristik pomocí stavových diagramů.
  4. Procesní modelování a odpovídající nástroje UML (diagramy aktivity, scénáře, sekvenční diagramy, atd.).