Tvorba korporátní vize

Cílem předmětu Tvorba korporátní vize je představit studentům proces zpracování strategie podniku. Seznámí se s postupem zpracování podnikové strategie, a to takovým způsobem, aby strategie sloužila ke správnému rozvoji organizace a přinesla požadované výsledky. V rámci předmětu se studenti budou věnovat případovým studiím a v praktické části mají možnost uplatnit získané znalosti při tvorbě vlastního projektu.