Úvěrové obchody a platební styk

Zaměření předmětu:

Dovést posluchače k pochopení významu úvěrových obchodů jak z hlediska celospolečenského, tak z hlediska významu úvěrových obchodů pro komerční banky a jiné nebankovní instituce. Velmi zásadní je pochopení problematiky řízení úvěrového rizika. Studenti by se měli velmi dobře orientovat v jednotlivých parametrech úvěrových obchodů a umět je aplikovat u jednotlivých typů úvěrů poskytovaných podnikatelským subjektům, municipalitám i domácnostem. Cílem předmětu je rovněž seznámit posluchače se způsoby provádění tuzemských a zahraničních platebních operací.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Orientovat se v podmínkách a mechanismech poskytování úvěrů;
 • Posoudit navržené způsoby úročení a splácení úvěrů
 • Chápat základní prvky systému ochrany klienta na finančním trhu;
 • Zhodnotit rizika smluvních stran při poskytování úvěrů;
 • Porozumět jednotlivým platebním instrumentům v tuzemském i mezinárodním styku;
 • Analyzovat možnosti uplatnění platebních instrumentů v konkrétních situacích;
 • Aplikovat použití platebních instrumentů v návaznosti na vývoj na finančních trzích.

Hlavní témata:

 1. Bankovní úvěrové produkty, průběh úvěrového vztahu, úvěrová smlouva.
 2. Řízení úvěrového rizika bankou.
 3. Typy úvěrů v české bankovní praxi. Alternativní formy financování
 4. Zajištění úvěrů, bankovní záruky. Exportní financování.
 5. Tuzemský, zahraniční a přeshraniční platební styk, způsoby jeho organizace a základní instrumenty. Elektronické peníze a možnosti jejich využití.
 6. Platební karta jako nástroj realizace platebního styku. Platební systémy, systémy mikroplateb.