Vybrané kapitoly z práva korporací a finančního práva

Zaměření předmětu:

Předmět nabízí studentům možnost obeznámit se s vybranými kapitoly z korporátního a finančního práva, a to s cílem prohloubit obecné vědomosti a rozšířit horizont znalostí problematiky bankovnictví s důrazem na finančně-právní a obchodněprávní vztahy.

Výsledky studia:

 • Osvojení finančně-právní terminologie a terminologie korporátní
 • Znalost systému základních právních vztahů finančního a korporátního práva
 • Orientace v kazuistice finančního a korporátního práva
 • Schopnost nastínění základního řešení právních situací

Hlavní témata:

 1. Banky a bankovní obchody
 2. Právo kapitálového trhu
 3. Právní úprava finančního trhu
 4. Investiční fondy, podílové fondy, kolektivní investování
 5. Veřejné zakázky
 6. Cenné papíry
 7. Burzy
 8. Komunitární formy nadnárodních společností¨
 9. Koncernové právo
 10. Hospodářská soutěž
 11. Právní úprava meny a devizového hospodářství