Životní prostředí a rozvoj

Specializace bakalářského oboru Management rozvoje měst a regionů za 19 900 Kč / semestr

Zajímáte se o životní prostředí a chcete se podílet na jeho ochraně? Taková činnost se může stát i součástí vašeho zaměstnání. V zaměření Životní prostředí a rozvoj vás na to připravíme. Naučíte se, jak ochranu hodnot přírody správně skloubit s fungováním území a jeho ekonomickým i společenským rozvojem.

Během studia vás zasvětíme do problematiky udržitelného rozvoje a s ním spojených procesů plánování a realizace na regionální i na Evropské úrovni. Zkusíte si připravit strategický plán a navrhnout optimální prostorové uspořádání krajiny s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných i rekreačních hodnot území. Pokud jednou chcete vést regiony k tomu, aby se orientovaly jak na svůj rozvoj, tak na ochranu prostředí, je toto zaměření přesně pro vás.

Specializační předměty

 • Základy udržitelného rozvoje
 • Územní plánování
 • Krajinné plánování
 • Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 • Bezpečnost a rozvoj v krajině
 • Právní aspekty životního prostředí v regionech

Uplatnění absolventa

Arts management za 19 900 Kč za semestr

Garant specializaceVYUČUJÍCÍ

Ing. Radka Johnová, Ph.D.

Absolvovala magisterské studium na Obchodní fakultě a doktorské studium na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1989 se věnuje marketingu kultury, umění a umělců a využití umění a kreativity v korporátní image. Pracovala jako obchodní a produkční manažerka zahraničněobchodní umělecké a reklamní agentury Art Centrum a poté tutéž činnost vykonávala jako svobodné povolání.

Přednáší Marketing v kultuře na FF UK, přednášela Arts Marketing na VŠE a na zahraničních VŠ (Řecko, Rakousko, Island, Dánsko, Turecko, Litva, Polsko). Publikuje v nakladatelství Grada (Marketing kulturního dědictví), v nakladatelství VŠE Oeconomica (Arts marketing), a v odborných sbornících.

Další specializace

 • Marketing
  management

  Naučíte se řídit různé oblasti marketingové komunikace, sociální sítě i měřit jejich dopad na budování firemní značky.

  Více o specializaci
 • Management
  lidských zdrojů

  Chcete být dobrým manažerem a vést tým lidí? Naučte se, jak vybírat zaměstnance, jak je rozvíjet a motivovat.

  Více o specializaci
 • Finanční
  management

  Chcete mít pod kontrolou finance podniku? Naučte se porozumět všem důležitým výkazům a získejte přehled v oblasti controllingu.

  Více o specializaci
 • Manažerská
  psychologie

  Zajímá vás psychologie a chcete lépe porozumět sobě i svým zaměstnancům? Věnujte se psychologii reklamy a podpořte své podnikání.

  Více o specializaci

 • Bankovní
  management

  Zajímá vás problematika bankovnictví? Získejte přehled v bankovním sektoru, zaměřte se na finanční trhy a osvojte si základy finanční analýzy.

  Více o specializaci
 • Podnikání

  Sníte o vlastním podnikání a chcete svůj podnikatelský záměr proměnit ve skutečnost? Pronikněte do základů všech oblastí úspěšného podnikání.

  Více o specializaci
 • Sales
  management

  Naučte se vyjednávat, vytvářet prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty, i zvyšovat prodejní úspěchy.

  Více o specializaci
 • Arts
  management

  Zajímá vás kultura, umění a jejich propojení s podnikáním? Osvojte si specifika managementu i marketingu v této oblasti a spojte kulturu s businessem.

  Více o specializaci
 • IT
  management

  Staňte se specialistou připraveným pro výkon odborných a manažerských funkcí v oblasti v oblasti zpracování informací a informačních systémů.

  Více o specializaci

Studijní obory

Ekonomika
a management podniku

19 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Marketing management
 • Manažerská psychologie
 • Podnikání
 • Arts Management a dalších pět jedinečných specializací
Více o studiu

Finance

24 900 Kč za semestr

Dvouleté navazující studium
s možností výběru specializace:
 • Podnikové finance
 • Veřejné finance
Více o studiu

Oceňování
majetku

24 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Oceňování nemovitostí
 • Oceňování podniku
Více o studiu