Výběrové řízení Erasmus +

Do programu Erasmus+ je možné se přihlásit pouze v rámci výběrových řízení, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium.

O termínech výběrových řízení jsou studenti Ambis informováni zde na webu, prostřednictvím emailu, dále na vývěsce programu Erasmus+ a u institucionálního koordinátora.

Aktuální výběrová řízení