Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Ředitel institutu regionálního rozvoje


doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Vedoucí katedry regionálního rozvoje a prorektorka pro studium

Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnost a právo

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Vedoucí katedry IT a kvantitativních metod

Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkumIng. Emil Beneš
Vedoucí katedry ekonomie a managementu


Mgr. Daniela Červenclová
Prorektorka pro pedagogickou činnost


RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Prorektorka pro akreditaci


Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční vztahy