Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Ředitel institutu regionálního rozvoje


doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Vedoucí katedry regionálního rozvoje a prorektorka pro studium


Ing. Emil Beneš
Vedoucí katedry ekonomie, financí, oceňování majetku a katedry managementu lidských zdrojů

Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnost a právo

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Vedoucí katedry IT a kvantitativních metod


Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ředitelka institutu podnikového managementu a financí

Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Prorektorka pro akreditaci

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční vztahy