Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnosti a práva

Dr. Ing. František Klufa

Vedoucí katedry ekonomie a managementu

Ing. Ondřej Kubín, MBA
Vedoucí katedry regionálního rozvoje

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h.c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy


PhDr. Veronika Černá

Prorektorka pro studium

Mgr. Petr Hušek, Ph.D
Prorektor pro akreditace

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.
Prorektor pro vědu a výzkum

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Ředitelka institutu regionálního rozvoje