Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnost a právo

Dr. Ing. František Klufa

Vedoucí katedry ekonomie a managementu

Ing. Ondřej Kubín, MBA
Vedoucí katedry regionálního rozvoje

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Ing. Dita Výborová
Prorektorka pro studium

Mgr. Petr Hušek, Ph.D
Manažer pro akreditaci

Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Ředitelka institutu regionálního rozvoje