Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnost a právo

Dr. Ing. František Klufa

Vedoucí katedry ekonomie a managementu

Mgr. Tereza Vogeltanzová
Vedoucí katedry regionálního rozvoje

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Prorektorka pro studium

Mgr. Daniela Červenclová
Prorektorka pro pedagogickou činnost

RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Prorektorka pro akreditaci

Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční vztahy