Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Ing. Hana Lánová
Provozní ředitelka

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h.c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Mgr. Martina Kupcová
Vedoucí katedry bezpečnosti a práva

Dr. Ing. František Klufa

Vedoucí katedry ekonomie a managementu


Mgr. Daniela Červenclová

Prorektorka pro studium

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
Prorektor pro akreditace

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.
Prorektor pro vědu a výzkum