Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
Generální ředitel


Ing. Hana Lánová

Ředitelka pro studium

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h.c.

Ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Mgr. Martina Kupcová

Vedoucí katedry bezpečnosti a práva

Dr. Ing. František Klufa

Vedoucí katedry ekonomie a managementu


Mgr. Daniela Červenclová

Prorektorka pro pedagogickou činnost

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Prorektor pro studium

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

Prorektor pro akreditace


doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

Prorektor pro vědu a výzkum

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy


Mgr. Tereza Melicharová

Vedoucí studijního oddělení

Bc. Lukáš Wagner, MBA

Manažer zákaznického oddělení