Vedení školyNaši lidé


Dr. Martina Mannová
statutární zástupce, rektorka


Radek Stavinoha
generální ředitel


doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h.c.

ředitelka institutu bezpečnostního managementu


Mgr. Martina Kupcová

vedoucí katedry bezpečnosti a práva

Dr. Ing. František Klufa

vedoucí katedry ekonomie a managementu


Mgr. Daniela Červenclová

prorektorka pro pedagogickou činnost

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

prorektor pro studium

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

prorektor pro akreditace a kvalitu studia


doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

prorektorka pro mezinárodní vztahy


Mgr. Tereza Melicharová

manažerka studijního oddělení

Bc. Lukáš Wagner, MBA

manažer zákaznického oddělení