Věda a výzkum na AMBIS VŠ

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit školy a jejích akademických pracovníků. Ambicí vysoké školy Ambis je etablovat se jako výzkumná instituce přinášející výsledky vysoké kvality v oblasti základního, aplikovaného i smluvního výzkumu.

Rozvoje své vědecké a výzkumné činnosti dosahuje Ambis prostřednictvím interní grantové agentury (IGA), projektů smluvního výzkumu realizovaných pro soukromé firmy i složky státní správy, participace v projektových výzvách domácích i mezinárodních agentur.

Své zaměstnance i studenty motivuje Ambis k výzkumným a publikačním aktivitám skrze soutěž o nejlepší publikační počin a studentskou odbornou soutěž. Součástí činnosti Ambis v oblasti vědy a výzkumu je také organizace řady domácích i mezinárodních odborných konferencí z oblastí zaměření kateder školy a vydávání několika odborných časopisů.