Erasmus+

Changing lives. Opening minds.

Studuj semestr v zahraničí


Poznáš další kulturu a spoustu nových lidí
 


Semestr na Ambis zdarma
 


Dostaneš Erasmus+ stipendium 
 


Uznáme ti odstudované
předměty
 

"Absolvoval som 2 Erasmy, 1 na Mallorce a 1 na Kanárskych ostrovoch. Aj keď boli obe počas najvačšej Corony, bol to najlepší zážitok v živote. Spoznal som super ľudí a pocestoval som všetky ostrovy. Čo sa týka školy, boli predmety kde sa makalo ale aj také boli voľnejšie. Odporúčam sa naučiť po španielsky, je to perfektná príležitosť. Ja som robil kurz pred začiatkom Erasmu, takže som mal základy, po 2 Erasmoch rozprávam plynule a stále študujem španielčinu v Prahe."

-Samuel, student 
"Uvidíš svoje silné a slabé stránky jinýma očima než tady v Česku. Jazyková bariéra bude prolomena dříve, než si myslíš, a zažiješ nezapomenutelné
vzpomínky, které ti nikdo nevezme. Všude dobře, tak co doma. "

-Veronika, studentka 

Výběrové řízení - studentské mobility

Zimní semestr akademického roku 2024/2025

Výběrové řízení / Erasmus+ Call

Do programu Erasmus+ je možné podat přihlášku pouze v rámci výběrového řízení, která stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium.

O termínech výběrových řízení jsou studenti Ambis informováni zde na webu, prostřednictvím e-mailu, dále na vývěsce programu Erasmus+ a u institucionálního koordinátora.

Seznam partnerkých univerzit / Partner universities list - zde 

Aktuální výběrová řízení:  

 • Výběrové řízení pro studijní pobyty v zimním semestru akademické roku 2024/2025 - zde
 • Erasmus+ call for study stays in winter semester 2024/2025 - here

Přihláška do výběrového řízení /Application for Erasmus+ study mobility

Přihlášky je možné posílat do 9. 4. 2024 / You can send your applications until 9. 4. 2024

např. bakalářské (bachelor), navazující magisterské...
např. prezenční jednooborová (full-time study)
Pobočka
Typ mobility / Mobility type *
Uveďte prosím Erasmus code univerzity / Please enter the university Erasmus code (it is not necessary to write the name of the university)
Životopis v AJ / CV *
Motivační dopis v AJ / Letter of motivation *

Souhrnné informace

Co je program ERASMUS+?

Program Erasmus+ na naší škole je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi
a podniky.
Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Program Erasmus+ nabízí studentům VŠ dva typy aktivit:

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 2-12 měsíců (realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE).

Praktické stáže v zahraničním podniku či organizaci v délce 2-12 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem).
Nově existuje také možnost realizace absolventské stáže.

Obecné informace:

Studium i stáž v zahraničí jsou uznatelné v rámci studijního programu na domácí vysoké škole při splnění podmínek předepsaných pro absolvování studia.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Obecné podmínky účasti studentů:

Student vyjíždějící na studijní pobyt nebo stáž musí být zapsán minimálně v prvním ročníku bakalářského či magisterského studia. Studovat může prezenční i kombinovanou formou studia a musí být zapsán ke studiu během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).

Erasmus+ není omezený věkem. Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný ke studiu na vysokoškolské instituci, a to v kterémkoliv studijním oboru a cyklu.

Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu LLP Erasmus, se mohou programu Erasmus+ také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

Kam můžete vyjet?

Studijní pobyt i praktické stáže mohou studenti českých vysokých škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou nyní zapojeny tyto státy:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

 • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Na studijní pobyt je možné vyjet pouze na partnerské univerzity (seznam naleznete výše).

Jak se do programu přihlásit?

Do programu Erasmus+ je možné se přihlásit pouze v rámci výběrových řízení, která stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium.


O termínech výběrových řízení jsou studenti Ambis informováni prostřednictvím e-mailu, Instagramu, na vývěsce v IS a na Erasmus+ oddělení.

Jaké jsou finanční podmínky?

Na základě uzavření Účastnické dmlouvy obdrží student stipendium. Výše stipendia za měsíc je pevně dána v přehledu sazeb stipendií pro příslušný akademický rok.

Přehled sazeb pro jednotlivé země - zde, nebo níže v sekci Financování pobytu.

Studenti, kteří mají specifické potřeby, si mohou zažádat o navýšení stipendia dle podmínek Domu zahraniční spolupráce.

Školné na Ambis

AMBIS chce podporovat své studenty k výjezdu na zahraniční mobility, proto všichni, kteří úspěšně dokončí Erasmus+ mobilitu, získají tento semestr zdarma.

Jak to probíhá v praxi?

Student uhradí školné na daný semestr standardně, v souladu s vystavenou fakturou (a na základě uzavřené smlouvy o studiu), a odjede na Erasmus+ pobyt. Pokud úspěšně splní podmínky zahraničního výjezdu a po svém návratu doloží všechny požadované dokumenty, školné za jeden semestr mu bude vráceno nebo dostane slevu při příští platbě. Pozor – toto platí pouze pro 1 semestr Erasmus pobytu.

Pokud by se student rozhodl svůj pobyt prodloužit na dva semestry, školné na AMBIS za druhý semestr bude muset uhradit, jako každý jiný student vedený v aktivním studiu, a to bez možnosti jeho vrácení.

Na druhou stranu – žádný Erasmus+ student nemusí platit školné na zahraniční vysoké škole, na které svůj Erasmus pobyt realizuje. Tedy nikdy nemůže dojít k „duplicitě“ v úhradě školného. Student platí školné vždy jen na jedné – své domácí – škole.

Financování pobytu

Erasmus+ stipendium je určeno na pokrytí základních nákladů (ubytování, doprava…). Ale málokdy stačí na pokrytí veškerých výdajů. Doporučujeme se tedy nespoléhat pouze na stipendium a mít i vlastní finanční rezervu.

Stipendium je vypláceno ve dvou splátkách:
80 % před odjezdem
20 % po návratu a splnění podmínek

Studijní pobyty

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc, finální částka se pak počítá na celkově strávené dny (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia)

Skupina 1: €600/měsíčně
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko.

Skupina 2: €600/měsíčně
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

Skupina 3: €480/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Praktické stáže

Výše stipendia je uvedena v eurech na měsíc, finální částka se počítá na celkově strávené dny (poměrná část měsíce = poměrná část stipendia)

Skupina 1: €750/měsíčně
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko.

Skupina 2: €750/měsíčně
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

Skupina 3: €630/měsíčně
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko.

Průběh studijního pobytu

Před začátkem mobility

1. Přihláška na zahraniční univerzitu

 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení jsou studenti nominováni ze strany Ambis Erasmus+ koordinátora na vybranou zahraniční univerzitu.
 • Student si potvrdí podmínky nutné k přijetí u Erasmus koordinátora partnerské univerzity (zpravidla vyplněný osobní dotazník a Learning agreement). Některé univerzity mají online formuláře, některé požadují zaslání e-mailem nebo i poštou.
 • Za správné vyplnění přihlášky a její včasné doručení na zahraniční univerzitu je zodpovědný student. Informace o termínech a formě dodání jsou zpravidla dostupné na webu zahraniční školy.
 • Student je povinen si zjistit, zda zahraniční škola požaduje od Erasmus+ studentů jazykový certifikát (na jaké úrovni) a v jakém jazyce probíhá výuka.

2. Uzavření studijní smlouvy (LA)

 • Součástí přihlášky na zahraniční školu bývá studijní smlouva (Learning agreement). Jedná se o trojstrannou dohodu (student, vysílající instituce a přijímající instituce), na jehož základě probíhá studium v zahraničí. Student vyplní do formuláře osobní informace a také seznam předmětů, které zamýšlí na zahraniční škole studovat.
 • Student vyplňuje tento dokument v online podobě na webové stránce https://learning-agreement.eu/. Student, Ambis i zahraniční univerzita potom tento dokument podepíší v digitální podobě.
 • Návod na OLA - zde.
 • Pozor - některé zahraniční univerzity nepodporují OLA (Online Learning Agreement). Formulář pro vyplnění LA vám poskytne koordinátor na zahraniční univerzitě nebo na Ambis.

3. Podmínky pro studium na zahraniční univerzitě

 • Za Ambis v současné době není stanoveno minimální ani maximální množství kreditů, které student může v zahraničí odstudovat. Některé přijímající zahraniční školy však po studentech požadují minimální počet kreditů, které v rámci pobytu absolvuje. Informace jsou dostupné na webových stránkách škol a je zodpovědností studenta si tuto informaci zjistit.
 • Jednou z podmínek získání studijního stipendia je však povinnost úspěšně absolvovat alespoň jeden předmět na zahraniční škole.

4. Akceptační dopis

 • Po přijetí na zahraniční školu obdrží student od zahraniční školy akceptační dopis (buď formou oficiálního dopisu, nebo e-mailem) obsahující data začátku a konce mobility, která jsou podkladem pro výpočet výše stipendia.
 • Tento dopis zašle student na email erasmus@ambis.cz jako doklad o souhlasu zahraniční školy s pobytem. Pokud student nedostane akceptační dopis, vyžádá si ho od zahraniční instituce pomocí Ambis formuláře.

5. Uznání předmětů studovaných v zahraničí 

 • Student má nárok na uznání všech předmětů (s ECTS dotací AMBIS) ze zahraničního pobytu, které má před výjezdem schválené v Learning Agreement od AMBIS a partnerské zahraniční instituce.
 • Po návratu student podá bezplatnou žádost o uznání předmětů v rámci programu Erasmus+. O uznání předmětů rozhoduje prorektor pro studium.
 • Změny v plnění předmětů je třeba zohlednit i v nové (změněné) žádosti o uznání předmětů v rámci programu Erasmus+.

6. Žádost o předuznání

 • Před odjezdem na mobilitu je možné si podat Žádost o předuznání předmětů
 • Zjistíte, jaké předměty studované v zahraničí vám bude možné uznat do studia na Ambis.
 • Ideální je žádost podat před vyplňováním Learning Agreement.
 • Vyplněnou žádost zasílejte na erasmus@ambis.cz

7. Individuální studijní plán (ISP)

 • Na Ambis je ISP pro studenty vyjíždějící na Erasmus automatický a bezplatný.
 • Můžete ho využít pro studium ,,na dálku" - především pro předměty, které není možné uznat z Erasmu.
 • Před začátkem semestru si tyto předměty běžně zapíšete (včetně zápisu do seminární skupiny).

 • Na začátku semestru zkontaktujete vyučujícího (garanta předmětu) a domluvíte se s ním na podmínkách studia.

 • Zakončení předmětu bude stejné jako u ostatních studentů - není možné online zkoušení, ledaže by to tak bylo u daného předmětu nastavené pro všechny studenty.

 • Zkoušku nebo zápočet si můžete po návratu bezplatně složit v prodlouženém zkouškovém období (platí pro kombinované i prezenční studium).

8. Zajištění ubytování

 • Student si po oficiálním přijetí na zahraniční školu zajistí ubytování. Některé univerzity nabízejí ubytování na vlastních kolejích, některé asistují se zařizováním, a v některých případech je nalezení a zajištění ubytování čistě odpovědností studenta. Doporučujeme se o způsobu zajištění ubytování informovat v dostatečném předstihu.

9. Pojištění

 • Každý student, vyjíždějící do zahraničí v rámci svého studia, je povinen uzavřít před cestou cestovní pojištění. Uzavřené pojištění musí obsahovat minimálně pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, asistenční služby a odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. 
 • Pojištění musí být sjednáno na celou dobu pobytu.
 • Informace ohledně nutného pojištění studentům poskytne i zahraniční univerzita. Některé i vyžadují/nabízejí vlastní pojištění.

10. Účastnická smlouva

Podmínkou pro podpis Účastnické smlouvy je splnění požadavků pro přijetí stanovených zahraniční univerzitou. Student se k podpisu Účastnické smlouvy dostaví s následujícími dokumenty:

 • Akceptační dopis ze zahraniční univerzity, kde bude uveden začátek a konec mobility (stačí kopie)
 • Všemi stranami potvrzená Studijní smlouva (Learning agreement)
 • Potvrzení o sjednání zdravotního pojištění (stačí kopie)
 • Dodání čísla bankovního účtu pro převod stipendia
 • Vyplněný formulář

Účastnická smlouva by měla být podepsána 2–3 týdny před odjezdem do zahraničí.

Smlouva bude po domluvě se studentem připravena k podpisu na Erasmu+ oddělení. Je nutné si domluvit schůzku a dostavit se osobně na podpis. 

Na základě podpisu Účastnické smlouvy bude studentovi vyplaceno stipendium.

Stipendium je vypláceno ve dvou splátkách:
80 % před odjezdem
20 % po návratu a splnění podmínek

Během pobytu

Změny studijní smlouvy (LA)

 • V případě nutnosti změnit předměty během pobytu je toto možné prostřednictvím Studijní smlouvy (Learning agreement), sekce „During the mobility“. Student o případných změnách informuje koordinátora co nejdříve.
 • Všechny změny LA musí být písemně odsouhlasený studentem, vysílající i přijímající institucí.
 • Změny LA je možné provádět do 1 měsíce od začátku mobility
 • Návod na změnu OLA - zde

Zkrácení studijního pobytu

 • V případě, že by došlo ke zkrácení původně plánované doby pobytu v zahraničí, je student povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit koordinátorovi.
 • Při zkrácení pobytu student vrací poměrnou částku ze stipendia.
 • Při nedodržení minimální délky pobytu (2 měsíce) vrací student celou částku stipendia (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu tzv. „vyšší moci“).

Prodloužení studia na zahraniční instituci

 • Prodloužení je možné pouze v rámci instituce, na které probíhala současná mobilita.
 • Prodloužení je možné na základě souhlasu vysílající a přijímající instituce.
 • Student si zařídí všechny potřebné náležitosti ohledně svého studia na studijním oddělení Ambis.
 • O prodloužení student žádá prostřednictvím Žádosti o prodloužení pobytu, kterou je třeba mít potvrzenou koordinátorem na Ambis a na zahraniční univerzitě nejpozději 30 dnů před původně plánovaným koncem pobytu.
 • Pokud student prodlužuje o celý semestr, vystaví novou Studijní smlouvu na další semestr, tedy znovu vyplní Learning Agreement, který je nutné potvrdit i se školou v zahraničí.
 • Na finanční podporu formou stipendia nevzniká prodloužením studia automaticky nárok (závisí na objemu zbývajících prostředků).
 • Celková doba mobilit nesmí přesáhnout 12 měsíců v rámci jednoho stupně studia.

Po ukončení mobility

 1. Před odjezdem je student povinen nechat si od zahraniční univerzity vystavit Potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of study period) a originál dodá do 10 dnů od vystavení koordinátorovi na Ambis. Na základě reálného data ukončení mobility v tomto dokumentu bude následně studentovi upravena výše stipendia.
 2. Student vyplní závěrečnou zprávu (Participant Survey) online. Odkaz na závěrečnou zprávu bude vygenerován automaticky studentovi na e-mail.
 3. Student si od zahraniční univerzity vyžádá Seznam absolvovaných předmětů (Transcript of records) a kopii předloží/zašle e-mailem koordinátorovi na Ambis.
 4. Student může žádat o uznání předmětů absolvovaných v zahraničí.

Splnění kroků 1 až 3 po skončení mobility je podmínkou pro vyplacení zbylé částky stipendia.

Užitečné odkazy

DZS (Dům zahraniční spolupráce)

https://www.dzs.cz/program/erasmus/vyjezdy-pobyty/studenti-vs

Eurodesk

Evropská informační síť pro mládež, kde lze mimo jiné najít i nabídky praktických stáží.

https://www.eurodesk.cz/

NAEP

Databáze závěrečných zpráv sepsaných studenty z jejich předchozích pobytů spravovaná Domem zahraniční spolupráce.

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Erasmus intern

Portál provozovaný studentským spolkem Erasmus Student Network, kde najdete nabídky praktických stáží ze strany zahraničních firem.

https://erasmusintern.org/

Praxis Network

Praxis je konsorcium firem a univerzit, na jejich stránkách najdete mnoho praktických informací o praktických stážích, na které můžete vyjet v rámci programu Erasmus+.

http://www.praxisnetwork.eu/practical-information/for-the-students