Mezinárodní vztahy

AMBIS vysoká škola je moderní vzdělávací a výzkumná organizace s ambicemi být jednotkou na českém trhu soukromých vysokých škol. V průběhu let dosáhl AMBIS významného postavení mezi vysokými školami v České republice tím, že nabízel kvalitní ekonomické vzdělání se širokou škálou souvisejících specializací. V současné době je AMBIS vysoká škola největší soukromou vysokoškolskou institucí v České republice. Od svého založení je jejím důležitým strategickým směrem rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami jako předpokladu pro dosažení prestiže a uznání na národní a mezinárodní úrovni.

Společné úsilí zaměřuje na zvýšení stupně internacionalizace a na zviditelnění vysoké školy v zahraničí. V současné době je AMBIS vysoká škola členem nejvýznamnějších mezinárodních organizací a akademických sítí, jakou je COGNOS AG - jedna z největších nezávislých soukromých vzdělávacích skupin v Německu. Je přidruženým členem Světové organizace cestovního ruchu při Organizaci spojených národů (UNWTO), akademickým členem Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch (NECStouR), členem Asociace pro cestovní ruch a vzdělávání a volný čas (ATLAS) a je zakládajícím členem Světové sítě cestovního ruchu (WTN).