Celoživotní vzdělávání

Přehled nabízených kurzů


 Oceňování nemovitého majetku na tržních principech

 Dva semestry - říjen 2024 - květen 2025

 Čtyři semestry - říjen 2024 - květen 2026

 Stavební minimum

 Dva semestry - říjen 2024 - květen 2025

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy

Tři semestry - říjen 2024 - leden 2026

Speciální pedagogika

 Čtyři semestry - říjen 2024 - červen 2026

Přihláška do kurzu

Potřebujete poradit? Napište Veronice.

  • Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management
  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Stavební minimum
  • Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
  • Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Veronika Radová

Tel.: 731 425 297

E-mail: kurzy@ambis.cz