Studijní obory


Bakalářské studijní obory

Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 25 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Kriminalistika a kriminologie

obor: Bezpečnostní management

Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí s kriminalistickými metodami pro zajišťování a vyhodnocování stop a s postupy při vyšetřování trestných činů.


Právo a bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud si sami sebe dokážete představit na vedoucích pozicích bezpečnostních služeb nebo ve státní správě, je Právo a bezpečnost ideální zaměření, které vám pomůže se na to připravit.


Mezinárodní bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí se soudobými bezpečnostními hrozbami a důležitými faktory v mezinárodní politice. Získáte schopnost kriticky analyzovat otázky světové bezpečnostní problematiky a vyhodnocovat mezinárodní politické dění. A to vše s ohledem na bezpečnostní situaci České republiky.


Kybernetická bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud svou budoucnost vidíte v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti v ICT, je toto zaměření rozhodně pro vás. Jako absolvent se dále můžete uplatnit na manažerských pozicích v institucích, které se touto problematikou zabývají.


Studujte obor pro budoucí podnikatele i manažery. Nasedněte na rychlík do opravdového byznysu. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v reálném životě.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 22 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Marketing a brand management

obor: Ekonomika a management podniku

Vybudovat takovou značku, jakou je dnes Coca Cola nebo třeba IKEA. Vynikat v marketingovém řízení. Být vždy o krok napřed. To vás naučíme v zaměření Marketing a brand management.


Finanční management a účetnictví

obor: Ekonomika a management podniku

V rámci zaměření Finanční management a účetnictví budete seznámeni s obecnými principy finančního řízení a daňového systému. V průběhu studia nejen prohloubíte své znalosti v oblasti podnikových financí, ale získáte přehled o problematice investic a finančního plánování.


Startup a podnikání

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Startup a podnikání získáte odbornou průpravu, díky které vás na cestě k vlastnímu byznysu jen tak něco nezaskočí. Naučíte se, jak v co nejkratší době založit rentabilní a stabilní společnost na základě inovativních podnikatelských záměrů.


Arts a event management

obor: Ekonomika a management podniku

Chtěli byste organizovat a koordinovat velké eventy a konference? Zaměření Arts a event management vám k tomu dá nejlepší předpoklady.


Sportovní management

obor: Ekonomika a management podniku

V rámci tohoto zaměření získáte obecné znalosti v řízení a managementu podniku se specializací na sportovní prostředí. Znalosti získané během studia tak lze uplatnit nejen ve sportovním prostředí, ale všeobecně v podnikání.


Digitální marketing

obor: Ekonomika a management podniku

Pomůžeme vám pochopit svět sociálních sítí. Naučíme vás, jak nastavit ty nejefektivnější PPC kampaně. Ukážeme vám, co všechno má vliv na proměnu návštěvníka v zákazníka. Vysvětlíme vám, jak správně pracovat s obsahem, a ukážeme vám, čím jsou jednotlivé kanály specifické.


Manažerská psychologie

obor: Ekonomika a management podniku

Klíč k úspěšnému vedení lidí spočívá v porozumění jejich motivům a postojům. V zaměření Manažerská psychologie si osvojíte dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, naučíte se citlivě řešit konflikty a zvládnete vyjednávání napříč kulturami.


Bankovní management

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Bankovní management dostanete tu nejlepší přípravu na bankovní kariéru. Proniknete do mechanismů centrálního i komerčního bankovnictví a zjistíte, jaké druhy operací se odehrávají na finančních trzích. Poznáte také burzy, investování i vztahy mezinárodního bankovnictví a směnitelnost měn.


Logistika a management výroby

obor: Ekonomika a management podniku

Chcete se dozvědět více o logistických systémech i o tom, jak se řídí kvalita ve velkých firmách? Naučte se porozumět dopravním a výrobním společnostem.


IT management

obor: Ekonomika a management podniku

Díky zaměření IT management získáte znalosti potřebné k řízení provozu a rozvoje informačních systémů, dokážete budovat informační strategie podniku nebo spravovat systém kontrolních mechanismů a bezpečnostních opatření.


Právo v obchodních vztazích

obor: Ekonomika a management podniku

Základy obchodního práva nebo třeba podnikatelská etika. Po absolvování zaměření Právo v obchodních vztazích budete připraveni na všechny situace, které vás mohou ve vašem podnikání potkat.


Média a PR

obor: Ekonomika a management podniku

Podpořte své podnikání vhodnou mediální či PR strategií a zvyšte své šance na úspěch. Vhodná komunikace značky nebo produktu může pomoci rozjet vaše podnikání. Zaměření Média a PR vám umožní prosadit se ve světě mediálních a PR agentur.


Management a rozvoj lidských zdrojů

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů si osvojíte dovednosti a metody, díky nimž si obratně poradíte s příležitostmi i problémy, které vás při vedení lidí potkají.


Sales management

obor: Ekonomika a management podniku

Sales management je zaměření, díky kterému jednou můžete vytvářet obchodní strategie, řídit značky a vyjednávat zakázky na mezinárodní úrovni. Nejdřív se ale potřebujete naučit, jak správně vystupovat a zacílit prodej tak, abyste potenciální zákazníky přeměnili na ty, kteří se vracejí.


Andragogika a rozvoj zaměstnanců

obor: Ekonomika a management podniku

Naučíme vás základům pedagogiky a didaktiky. Ukážeme vám specifika vzdělávání dospělých. Uděláme z vás profesionála, který bude rozvíjet potenciál zaměstnanců a posouvat tím firmy kupředu.


Oceňování majetku

obor: Ekonomika a management podniku

Staňte se odborníkem v oboru oceňování majetku. Studujte jedinečný obor v České republice. Naučte se vypracovávat odhady a spravovat databáze majetku včetně cenných papírů.


Management cestovního ruchu

obor: Ekonomika a management podniku

Připravte se pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě a získejte znalosti z managementu destinace cestovního ruchu, mezinárodního cestovního ruchu.


Získejte klíčové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné ve státních úřadech, městech, krajích, jejich organizacích či firmách, ale také v neziskovém sektoru.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 22 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Management cestovního ruchu

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Zaměření Management cestovního ruchu připraví studenty pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě. 


Politologie

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti se seznámí se základními problémy a teoriemi politologie, s dějinami politického myšlení, základy a aktuálními otázkami Evropské unie. Absolvent zaměření bude chápat širší souvislosti politického dění a bude schopen kriticky hodnotit dění okolo sebe.


Management lidských zdrojů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Výborné zaměření pro starosty, zastupitele či jiné politiky, vedoucí útvarů na ministerstvech či jiných úřadech, ředitele a vedoucí zaměstnance státních, krajských nebo městských organizací a firem, ale také obecně pro vedoucí zaměstnance neziskových organizací.


Veřejné finance

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti získají základní orientaci v oboru veřejných financí a ve financování veřejného sektoru v návaznosti na současnou situaci v České republice.


Management rozvoje měst a regionů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Studenti se naučí identifikovat a analyzovat rozvojové problémy obcí, měst a regionů, ale také vytvářet a řídit strategie a projekty vedoucí k jejich řešení. 


Bezpečnost ČR

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření najde uplatnění na základních manažerských pozicích ústředních orgánů státní správy, ministerstev a složek integrovaného záchranného systému.


Studujte obor Marketingová komunikace na Ambis a dostaňte se během studia na špičku v oboru. Dostanete nejen teoretický základ, který je pro každý obor nutný, ale zejména praktické zkušenosti. Pod vedením lidí z praxe.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 25 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční (kombinovaná v akreditačním řízení)

Digitální marketing a komunikace

obor: Marketingová komunikace

Naučíme vás, že digitální marketing je víc než jen tlačítko "propagovat" na Facebooku. Vysvětlíme vám principy reklamy na sociálních sítích, Google Ads a ukážeme, jak nejlépe proměnit návštěvníka v zákazníka.


Marketing a brand management

obor: Marketingová komunikace

Jako brand manažer musíte umět od všeho alespoň trochu. V budoucím povolání totiž budete mít pod palcem jak kreativu, grafiku, tak i online kampaně. Tedy celou značku. Ke všem těmto odvětvím se s pomocí našich odborníků během studia dostanete.


Média a PR

obor: Marketingová komunikace

Za každou úspěšnou firmou stojí i dobré PR. A za každým dobrým PR pak zkušený manažer. A tím se u nás můžete stát. Ovládat PR a média je disciplína sama pro sebe. Zdokonalíte se v ní zejména praxí a tím, že koukáte pod ruce těm nejlepším.


Kreativní marketing a management

obor: Marketingová komunikace

Kreativcem se nemusíte jen narodit. U nás na škole se jím můžete i stát. A to pod vedením zkušených odborníků. Na AMBIS VŠ si zdokonalíte kreativní techniky, vizuální myšlení, design thinking a spoustu dalších přístupů, které z vás udělají nenahraditelného člena každého marketingového týmu.


Studujte obor Veřejná politika a staňte se odborníkem na veřejné a sociální dění a hybatelem politických změn. Vidíte se jako vedoucí oddělení na ministerstvu, krajském nebo městském úřadě? Díky velkému množství zaměření se naučíte spoustu nových věcí v oblastech, které právě letí.

 • délka studia: 3 roky
 • školné: od 22 900 Kč za semestr
 • forma: prezenční (kombinovaná v akreditačním řízení)

Bezpečnostní a krizový management

obor: Veřejná politika

Získáte odborné znalosti v prostředí ozbrojených bezpečnostních sborů, jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních výkonu veřejné správy a dalších orgánů a institucí při zajišťování krizového řízení.


Environmentální politika

obor: Veřejná politika

V rámci tohoto zaměření si osvojíte základní znalosti z oblasti životního prostředí a pochopíte důležité vztahy a procesy, které se ve společnosti v kontextu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí uplatňují.


Management inovací

obor: Veřejná politika

Dokážete spojit technologickou expertízu s efektivností a výkonností veřejného sektoru a budete schopni při implementaci nových technologií a inovací vzít v potaz organizační, kulturní a strukturální specifika veřejného sektoru.


Leadership ve veřejné správě

obor: Veřejná politika

V tomto zaměření získáte možnost pracovat na svém osobním rozvoji, na objevení svého potenciálu, a to zejména z hlediska leadershipu ve veřejné správě. Předměty jsou založeny na zážitkovém učení a případových studiích, které jsou převzaty z reálného života.


Management rozvoje měst a regionů

obor: Veřejná politika

Získáte znalosti a dovednosti, které vám umožní nejenom identifikovat a analyzovat rozvojové problémy obcí, měst a regionů, ale také vytvářet a řídit strategie a projekty vedoucí k jejich řešení.


Mezinárodní studia a diplomacie

obor: Veřejná politika

Toto zaměření vám nabízí kurzy o mezinárodních vztazích a varietě a pravomocích mezinárodních mezivládních organizací, přičemž speciální důraz je věnován EU, její struktuře, kompetencím a politikám.


Politologie a sociologie

obor: Veřejná politika

Seznámíte se se základními problémy a teoriemi politologie a sociologie. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oborů a jejich vzniku. Dále se studenti seznámí s dějinami politického myšlení, základy a aktuálními otázkami Evropské unie.


Potřebujete pomoct s výběrem oboru?

Připravili jsme si pro vás v messengeru chatbota, který vám doporučí obor na míru.

Magisterské studijní obory


Chcete se podílet na řízení bezpečnosti ve vašem regionu? Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách.

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 31 900 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Kriminalistika a kriminologie

obor: Bezpečnostní management

Pokud vás zajímá práce u policie, je Kriminalistika a kriminologie zaměření, které vám pomůže se na ni připravit. Výuku absolvujete se specialisty v oboru, kteří vás seznámí s kriminalistickými metodami pro zajišťování a vyhodnocování stop a s postupy při vyšetřování trestných činů.


Právo a bezpečnost

obor: Bezpečnostní management

Pokud si sami sebe dokážete představit na vedoucích pozicích bezpečnostních služeb nebo ve státní správě, je Právo a bezpečnost ideální zaměření, které vám pomůže se na to připravit.


V průběhu studia vás naučíme řešit problémy manažerské teorie a praxe, naučíme vás zpracovat i obhájit projektové studie, vyzkoušíte si i řešení případových studií a manažerských her. Po absolvování oboru Ekonomika a management podniku stoupne vaše cena na trhu práce o velký kus.

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 26 900 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Strategický management

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Strategický management vás necháme proniknout do kompletního řízení firmy od zpracování podnikatelského plánu, přes řízení společnosti, až po její rozšíření na mezinárodní trhy. Toto komplexní zaměření vás připraví na strategické i operativní řízení společnosti. Uplatníte se na pozicích vrcholových manažerů a připravíme vás na vlastní podnikání.


Management firemních financí

obor: Ekonomika a management podniku

V zaměření Management firemních financí nezůstanete u teoretického chápání podnikatelských plánů, rozpočtování a účetnictví. Během studia se zaměříte především na praktické znalosti, díky kterým budete schopni úspěšně reagovat na proměnlivé tendence trhu a dosahovat tak finanční stability a konkurenceschopnosti.


Management a rozvoj lidských zdrojů

obor: Ekonomika a management podniku

Se specialisty z oboru si projdete nejrůznější metody personální práce, marketing i andragogiku a přijímací pohovory. HR je obor, který se každým dnem posouvá dál, při výuce proto klademe velký důraz na aktuálnost.


Marketing a brand management

obor: Ekonomika a management podniku

Vybudovat takovou značku, jakou je dnes Coca Cola nebo IKEA. Vynikat v marketingovém řízení. Být vždy o krok napřed. To vás naučíme v zaměření Marketing a brand management.


Manažerská psychologie

obor: Ekonomika a management podniku

Klíč k úspěšnému vedení lidí spočívá v porozumění jejich motivům a postojům. V rámci zaměření Manažerská psychologie si prohloubíte dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, naučíte se citlivě řešit konflikty a zvládnete vyjednávání napříč kulturami.


Management cestovního ruchu

obor: Ekonomika a management podniku

Příprava pro výkon manažerských funkcí v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě. V rámci zaměření student získá znalosti z managementu destinace cestovního ruchu, mezinárodního cestovního ruchu a bude schopen řešit konkrétní situace z reálného prostředí sektoru cestovního ruchu.


Uplatněte se na manažerských, ekonomických či odborných pozicích ve státní správě, samosprávě, neziskovém sektoru nebo firmách.

 • délka studia: 2 roky
 • školné: od 26 900 Kč
 • forma: prezenční nebo kombinovaná

Management cestovního ruchu

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření Management cestovního ruchu najde uplatnění v manažerských funkcích v organizacích destinačního managementu, cestovních kancelářích nebo ve státní i územní správě.


Politologie

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření najde profesionální uplatnění v oblasti veřejné správy, managementu neziskového sektoru, státních příspěvkových organizací a byznysu vstupujícího do styku s ústředními orgány státní správy a samosprávy. Bude chápat širší souvislosti politického dění a bude schopen kriticky hodnotit dění okolo sebe.


Veřejné finance

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření najde uplatnění v oblasti veřejné správy jako ekonom, hospodář, rozpočtář nebo účetní na obecním a krajském úřadě, na ústředních správních úřadech, v dobrovolných svazích obcí, místních akčních skupinách, dále na obdobných pozicích v neziskových organizacích čerpajících dotační prostředky od veřejného sektoru, jakož i v soukromých společnostech, které poskytují finanční, daňové a účetní poradenství.


Management lidských zdrojů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření najde uplatnění jako vedoucí pracovník nebo jako pracovník v personálních činnostech. Osvojí si dovednosti a metody, díky nimž si poradí s vedením spolupracovníků a s hlavními personálními činnostmi z pohledu zaměstnance i vedoucího pracovníka nejen ve veřejné správě, ale i v jiných organizacích a podnicích.


Management rozvoje měst a regionů

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření získá znalosti a dovednosti, které mu umožní nejenom identifikovat a analyzovat rozvojové problémy a trendy obcí, měst a regionů, ale také se naučí vytvářet, prosazovat a řídit rozvojové strategie a projekty.


Bezpečnost ČR

obor: Management a hospodaření ve veřejné správě

Absolvent zaměření najde uplatnění jako manažer se schopnostmi integrálního řízení za mimořádných událostí, krizových situací, ochrany veřejného pořádku či zajišťování ochrany životů, zdraví a majetku obyvatelstva.


Proč studovat na AMBIS?

Učte se od odborníků z praxe

Předměty u nás vyučují nejen akademici, ale i odborníci, kteří mají zkušenosti s vlastním podnikáním.

Od začátku se studium zaměřuje především na praktické dovednosti, které vás připraví na práci po škole. A pokud jste už s prací začali, budeme vás ve vaší kariérní dráze podporovat, nikoliv omezovat.

Zajímají nás individuální záměry našich studentů a jsme jim k dispozici, kdykoliv potřebují poradit.