Management cestovního ruchu

Studijní program Ing.

Navazující studium -> Management rozvoje měst a regionů

Školné

Školné na jeden semestr
činí 23 900 Kč.

Délka studia

Délka studia oboru je
2 roky.

Forma

Prezenční
Kombinovaná

Titul

Studenti po dokončení
studia získají titul inženýr

Chcete se stát specialistou v navrhování rozvojových projektů z oblasti turismu? Baví vás formulovat strategické záměry, sestavovat obchodní programy a zdokonalovat kvalitu poskytovaných služeb? V navazujícím studiu Management cestovního ruchu v regionech prohloubíte své znalosti potřebné k řízení rozvojové činnosti soukromého i veřejného sektoru.

Pokud v budoucnu chcete působit na vedoucích pozicích v oblasti politiky firem nebo veřejné správy, toto zaměření vás na to výborně připraví.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Vzdělání, které vaše schopnosti posune dál

Po absolvování studia budete schopni strategického rozhodování v podnicích cestovního ruchu a dokážete navrhnout komplexní marketingový plán.

Naučíte se, jak region nabízet jako „produkt“ cestovního ruchu a jak díky tomu optimalizovat hospodářské výsledky.

Po 1. semestru si můžete zvolit ze zaměření a více se tak zaměřit na oblast, která vás zajímá.


Management
cestovního ruchu

Management a rozvoj
lidských zdrojů

Bezpečnostní
management


98% zaměstnaných absolventů
13200 absolventů

Zajímá nás názor našich studentů

"Tuto školu jsem si vybral, jelikož jsem na ní dostal velice dobré reference od bývalých a současných studentů. Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu."

- Martin, Management rozvoje měst a regionů

Garant oboru

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Odborník na regionální rozvoj, ekonomickou geografii a management veřejné správy. Je tvůrcem novodobé podoby regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice. Publikoval více než dvě stovky vědeckých článků a několik odborných knih, které se používají ve výuce. Zpracovává expertní studie a výzkumné úkoly, např. vedl týmy pro zpracování Národního rozvojového plánu ČR, výzkumného úkolu management regionálního rozvoje, zabývá se rovněž konkurenceschopností a investiční atraktivností regionů a měst, investičními pobídkami a lokalizací zahraničních investic. Přednášel na řadě českých i zahraničních univerzit.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost. Napište nám o sobě pár údajů a my se vám ozveme co nejdříve zpět.