Distanční studium

Studujte vysokou školu online

Školné

od 29 900 Kč za semestr

Forma

Distanční

Titul

Bakalář (Bc.)

Získejte bakalářský titul online

Distanční studium můžete studovat odkudkoliv, kde máte přístup k internetu. Je skvělou volbou pro studenty, kteří to mají do Prahy nebo Brna daleko. Je vhodné pro studenty, kteří jsou samostatní a velmi motivovaní.

Můžete si naplánovat, kdy se budete dívat na přednášky, učit se nebo pracovat na svých úkolech a projektech. Interakce s profesory a spolužáky je prostřednictvím videohovorů, e-mailu, online fór a video konferencí.

Obory, které můžete studovat distančně

Studujte obor pro budoucí podnikatele i manažery. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v podnikání a reálném životě.

od 27 900,- / semestr

Získejte klíčové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné ve státních úřadech, městech, krajích, jejich organizacích či firmách, ale také v neziskovém sektoru.

od 27 900,- / semestr

Ovládněte techniky reklamních sdělení a získejte nejen teoretický základ, který je pro každý obor nutný, ale zejména praktické zkušenosti. Pod vedením lidí z praxe.

od 31 900,- / semestr

Čím se formy studia liší?

Forma studia

Distanční 

Kombinovaná 

Prezenční 

Cena za semestr

Od 29 900 Kč

Od 26 900 Kč

Od 27 900 Kč

Místo výuky

Online

Praha, Brno

Praha, Brno

Přednášky

Online - nepovinné

Fyzicky i online - nepovinné

Fyzicky - nepovinné

Cvičení 

Online - povinné

Fyzicky - částečně povinné 

Fyzicky - částečně povinné 

Praxe

Ano (online i fyzicky)

Ano

Ano


Jak funguje výuka

1. Online výuka (kdykoliv)
▹ Zahrnuje samostatnou práci studenta
▹ Probíhá v informačním systému, kde jsou k dispozici nahraná videa
▹ Ekvivalent přednášek, učební texty, cvičení, testy,      zadání úkolů, povinná a doporučená literatura

2. Synchronní výuka (v předem domluvené časy) 
▹ prostřednictvím MS Teams
▹ 90 - 360 min. / předmět / semestr 

3. Konzultace
▹ s vyučujícími a odborníky z praxe

Obsah distančních předmětů

I.

 Základní informace k předmětu

II.

                  12 modulů

 • Anotace
 • Klíčové pojmy
 • Výstupy z učení
 • Studijní text, videa, podcasty, infografika, odkazy na externí zdroje
 • Kontrolní, cvičné a ostré otázky
 • Interaktivní úkoly
 • Povinná a doporučená literatura

III.

          Zakončení předmětu

Studijní materiály distančního studia

 • Videa
 • Komentované příklady
 • Prezentace + podcasty
 • Naskenovaná povinná a doporučená literatura 
 • Cvičné a kontrolní otázky
 • Interaktivní procvičování a úkoly

Jak vypadá studium v interaktivní osnově?

Je možnost přejít na denní nebo kombinované studium?

Ano, do kombinovaného či prezenčního studia je možné přestoupit. 

Přihlášky přijímáme do konce září 2023!

Nejčastěji kladené otázky:

Musím dojíždět do školy?

Distanční studium můžete studovat odkudkoliv, kde máte přístup k internetu.

Je ve studiu praxe?

Ano, součástí programů je odborná praxe. Při distanční formě studia je možné praxi splnit i online.

Jak jsou zakončovány předměty?

Předměty jsou ukončeny buď zkouškou nebo zápočtem, stejně jako u prezenční nebo kombinované formy studia. Jen zkoušky, testy, případně prezentace probíhají online na dálku

Musím absolvovat přijímačky?

Klasické znalostní přijímačky ne. Ale stejně jako u každé jiné formy studia je součástí přijímacího řízení motivační pohovor.

Jak se spojím a poznám se spolužáky?

Se spolužáky se můžete spojit prostřednictvím MS Teams nebo diskuzních fór v informačním systému nebo na dobrovolných networkingových setkáních v Praze a v Brně. Prozatím je plánujeme dělat 2x za semestr.

Mám při distančním studiu status studenta?

Ano, studenti VŠ do 26 let, ať už formy prezenční, kombinované nebo distanční, mají status studenta.

„Status studenta“ je neformální označení souboru studentských výhod. Tyto výhody se vztahují i na všechny studenty AMBIS VŠ. Status studenta získáváte zápisem do studia; ztrácíte ho ukončením studia a při jeho přerušení. Některé výhody se na vás vztahují jen do 26 let, některé jen, pokud jste v prezenční formě studia.

Všichni studenti do 26 let (v prezenční, kombinované i distanční formě studia) mají především tyto výhody: zdravotní pojištění hrazené státem, daňovou slevu na studenta a (při splnění stanovených podmínek) přídavek na dítě.

Chci se přihlásit ke studiu

Tak to máme velkou radost!

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.